P3 Comforts Bathtub

Bồn tắm âm mặt đá P3 Comforts KT : 1600 x 700 KT : 1700 x 750 ( 700376) + Giá đỡ bồn tắm + Bộ xả bồn tắm

Mã: 700372 000000000 790100 000000000 790289 000001000 Danh mục: , , ,

Đặc tính sản phẩm

  • rectangle, built-in or for panel, with one backrest slope right, sanitary acrylic
  • Design by Phoenix Design
  • Dimension KT : 1600 x 700 mm KT : 1700 x 750 mm
  • Variants Basic model 700372000000000

Màu sắc chất liệu