Happy D.2 Bathtub

Bồn tắm âm mặt đá Happy D.2 Giá đỡ bồn tắm Bộ xả bồn tắm KT : 1700 x 700

Mã: 700310000000000 790100000000000 790289000001000 Danh mục: , , ,

Đặc tính sản phẩm

  • rectangle, built-in, with one backrest slope left, sanitary acrylic
  • Design by sieger design
  • Dimension 1700 x 700
  • Variants Basic model 700310000000000

Màu sắc chất liệu