P3 Comforts One-piece toilet Duravit Rimless®

Bàn cầu P3 Comforts 1 khối Nắp đóng êm Phụ kiện lắp đặt KT : 380 x 710 mm

Mã: 2175010085 0020510000 0014160000 Danh mục: , , , ,

Đặc tính sản phẩm

  • US-version, rimless, elongated with syphonic jet action, 305 mm/12" rough-in, vertical outlet
  • Design by Phoenix Design
  • Dimension 380 x 710 mm
  • Variants : 1,28 gpf (4,8 lpf), with Single Flush piston valve, top flush 2175010085

Màu sắc chất liệu