Vero One-piece toilet

Bàn cầu 1 khối Vero Phụ kiện ốc vít Nắp bàn cầu đóng êm KT : 370 x 715 mm

Mã: 210301 00 05 001431 00 00 006939 00 00 Danh mục: , , , ,

Đặc tính sản phẩm

  • US-version, elongated with syphonic jet action, 305 mm/12" rough-in, with Single Flush piston valve, top flush, vertical outlet, 1,28 gpf (4,8 lpf)
  • Additional information : Not available in WonderGliss
  • Design by Duravit
  • Dimension 370 x 715 mm
  • Variants : 2103010005

Màu sắc chất liệu