Starck 2 One-piece toilet

Bàn cầu 1 khối Stack 2 Nắp đóng êm Phụ kiện ốc lắp đặt KT : 375 x 715 mm

Mã: 2133010005 0063390000 0014180096 Danh mục: , , , ,

Đặc tính sản phẩm

  • US-version, elongated with syphonic jet action, 305 mm/12" rough-in, with Single Flush piston valve, top flush, vertical outlet, 1,28 gpf (4,8 lpf)
  • Design by Philippe Starck
  • Dimension 375 x 715 mm
  • Variants : 2133010005

Màu sắc chất liệu