ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless®

“Bàn cầu 1 khối ME by Starck Nắp đóng êm Phụ kiện lắp đặt KT : 650 x 370 mm”

Mã: 2173010001 0020190000 0014170000 Danh mục: , , , ,

Đặc tính sản phẩm

  • rimless, US-version, elongated with syphonic jet action, 305 mm/12" rough-in, vertical outlet
  • Design by Philippe Starck
  • Dimension 360 x 730 mm
  • Variants : 1,32/0,92 gpf (5/3,5 lpf), with dual flush piston valve, top flush 2173010001

Màu sắc chất liệu