Happy D.2 One-piece toilet

Bàn cầu 1 khối HAPPY D2 Nắp đóng êm Ốc vít lắp đặt bàn cầu KT : 390 x 710 mm

Mã: 2121010083 0064690099 0014180096 Danh mục: , , , ,

Đặc tính sản phẩm

  • US-version, elongated with syphonic jet action, 305 mm/12" rough-in, with dual flush piston valve, top flush, vertical outlet, 1,32/0,92 gpf (5/3,5 lpf)
  • Design by sieger design
  • Dimension 390 x 710 mm
  • Variants : 2121010083

Màu sắc chất liệu