Darling New One-piece toilet

Bàn cầu 1 khối darling new Nắp đóng êm Phụ kiện lắp đặt KT : 720 x 405 mm

Mã: 2123010005 0063390000 0014160000 Danh mục: , , , ,

Đặc tính sản phẩm

  • US-version, back to wall, elongated with syphonic jet action, 305 mm/12" rough-in, with Single Flush piston valve, top flush, vertical outlet, 1,28 gpf (4,8 lpf)
  • Design by sieger design
  • Dimension 405 x 715 mm
  • Variants : 2123010005

Màu sắc chất liệu